STT 
Size 
CN 
Trạng thái 
Số HĐ 
TN-1053142NVLBình thường