STT 
Size 
CN 
Trạng thái 
Số HĐ 
TN-1051140CMT8Bình thường 
TN-1051241NVLBình thường 
TN-1051342THLBình thường