STT 
Size 
CN 
Trạng thái 
Số HĐ 
TL-295136CMT8Bình thường 
TL-295237NVLĐã bán10551
TL-295335NVLĐã bán10214