STT 
Size 
CN 
Trạng thái 
Số HĐ 
TL-28610CMT8Đã bán599
TL-286238CMT8Bị mất 
TL-286334CMT8Bình thường