STT 
Size 
CN 
Trạng thái 
Số HĐ 
TL-282132CMT8Bình thường