STT 
Size 
CN 
Trạng thái 
Số HĐ 
TL-238133CMT8Bình thường 
TL-238233CMT8Bình thường