STT 
Size 
CN 
Trạng thái 
Số HĐ 
TL-237135CMT8Bình thường 
TL-237235CMT8Bình thường 
TL-237333CMT8Bình thường