STT 
Size 
CN 
Trạng thái 
Số HĐ 
TL-236134CMT8Bình thường