STT 
Size 
CN 
Trạng thái 
Số HĐ 
TL-191137CMT8Bình thường 
TL-191239CMT8Đã bán16288