STT 
Size 
CN 
Trạng thái 
Số HĐ 
TL-109136CMT8Bình thường