STT 
Size 
CN 
Trạng thái 
Số HĐ 
TL-1085135CMT8Bị mất 
TL-1085234CMT8Đã bán20697
TL-1085338THLBị mất 
TL-1085440CMT8Bị mất 
TL-1085534CMT8Bình thường 
TL-1085634CMT8Bị mất 
TL-1085736NVLĐã bán18721
TL-1085836THLBình thường 
TL-1085938NVLBị rách - hỏng 
TL-10851034CMT8Bình thường 
TL-10851136CMT8Đã bán8481
TL-10851236THLBình thường 
TL-10851334CMT8Đã bán8428
TL-10851438CMT8Bình thường 
TL-10851540THLBình thường 
TL-10851636CMT8Đã bán13439
TL-10851745CMT8Bình thường 
TL-10851832CMT8Bình thường 
TL-10851934CMT8Bình thường 
TL-10852034CMT8Bình thường 
TL-10852142CMT8Bình thường 
TL-10852238CMT8Đã bán8322
TL-10852335CMT8Đã bán8038
TL-10852439CMT8Đã bán14240
TL-10852539CMT8Đã bán14251
TL-10852637CMT8Đã bán8787
TL-10852737CMT8Đã bán8621
TL-10852835CMT8Đã bán8150
TL-10852938CMT8Đã bán10440
TL-10853039CMT8Bình thường 
TL-10853137CMT8Bình thường 
TL-10853235CMT8Bình thường 
TL-10853335CMT8Đã bán19046
TL-10853440NVLBình thường 
TL-10853535CMT8Bình thường 
TL-10853634CMT8Đã bán7848
TL-10853732CMT8Bình thường 
TL-10853834CMT8Bình thường 
TL-10853940CMT8Bình thường 
TL-10854040THLBình thường 
TL-10854134NVLBình thường 
TL-10854236NVLBình thường 
TL-10854334NVLBình thường 
TL-10854432NVLBình thường 
TL-10854532THLBình thường 
TL-10854634THLBình thường 
TL-10854738NVLBình thường 
TL-10854835NVLBình thường 
TL-10854938THLĐã bán26637
TL-10855034THLBình thường 
TL-10855136CMT8Đã bán29627
TL-10855236CMT8Bình thường 
TL-10855345THLBình thường