STT 
Size 
CN 
Trạng thái 
Số HĐ 
NA-358146CMT8Bình thường 
NA-358246CMT8Bình thường 
NA-358348CMT8Bình thường 
NA-358448CMT8Bình thường 
NA-358544CMT8Bình thường 
NA-358644CMT8Bình thường 
NA-358744CMT8Bình thường 
NA-358846CMT8Bình thường 
NA-358946CMT8Bình thường 
NA-3581046CMT8Bình thường 
NA-3581146CMT8Bình thường 
NA-3581246CMT8Bình thường 
NA-3581348CMT8Bình thường 
NA-3581448CMT8Bình thường 
NA-3581548CMT8Bình thường 
NA-3581648CMT8Bình thường 
NA-3581748CMT8Bình thường 
NA-3581850CMT8Thanh lý 
NA-3581950CMT8Đã bán29565
NA-3582050CMT8Bình thường 
NA-3582152CMT8Bình thường 
NA-3582252CMT8Bình thường 
NA-3582354CMT8Đã bán20873
NA-3582456CMT8Bình thường