STT 
Size 
CN 
Trạng thái 
Số HĐ 
NA-323145CMT8Bình thường 
NA-323244CMT8Bình thường 
NA-323344CMT8Đã bán24287
NA-323444CMT8Bình thường 
NA-323546CMT8Bình thường 
NA-323646CMT8Bình thường 
NA-323746CMT8Bình thường 
NA-323846CMT8Bình thường 
NA-323946CMT8Bình thường 
NA-3231048CMT8Đã bán18411
NA-3231148CMT8Bình thường 
NA-3231248CMT8Bình thường 
NA-3231348CMT8Bình thường 
NA-3231448CMT8Bình thường 
NA-3231550CMT8Bình thường 
NA-3231650CMT8Đã bán16852
NA-3231750CMT8Bình thường 
NA-3231852CMT8Bình thường 
NA-3231952CMT8Đã bán20037
NA-3232054CMT8Bình thường 
NA-3232156CMT8Đã bán25648