STT 
Size 
CN 
Trạng thái 
Số HĐ 
NA-316146CMT8Bình thường 
NA-316247THLBình thường 
NA-316347NVLBình thường 
NA-316447CMT8Bình thường 
NA-316547CMT8Bình thường 
NA-316647CMT8Bình thường 
NA-316747CMT8Bình thường 
NA-316847CMT8Bình thường 
NA-316947CMT8Bình thường 
NA-3161048CMT8Bình thường 
NA-3161148CMT8Bình thường 
NA-3161248CMT8Bình thường 
NA-3161349THLBình thường 
NA-3161449NVLBình thường 
NA-3161549CMT8Bình thường 
NA-3161649CMT8Bình thường 
NA-3161750THLBình thường 
NA-3161850NVLBình thường 
NA-3161951CMT8Bình thường 
NA-3162051CMT8Bình thường30062