STT 
Size 
CN 
Trạng thái 
Số HĐ 
NA-101148CMT8Đã bán2615
NA-101246CMT8Bình thường