STT 
Size 
CN 
Trạng thái 
Số HĐ 
NA-031148CMT8Bình thường 
NA-031248CMT8Bình thường 
NA-031349CMT8Đã bán17056
NA-031449CMT8Bình thường 
NA-031550CMT8Bình thường 
NA-031650CMT8Bình thường 
NA-031751CMT8Đã bán26453
NA-031852CMT8Bình thường 
NA-031954CMT8Bình thường 
NA-0311057CMT8Bình thường 
NA-0311148NVLBình thường 
NA-0311249NVLBình thường 
NA-0311349NVLBình thường 
NA-0311450NVLBình thường 
NA-0311551NVLBình thường 
NA-0311653NVLĐã bán26197
NA-0311755NVLĐã bán21483
NA-0311848THLBình thường 
NA-0311949THLBình thường 
NA-0312050THLBình thường 
NA-0312151THLBình thường 
NA-0312252THLBình thường 
NA-0312353THLBình thường 
NA-0312456THLBình thường