STT 
Size 
CN 
Trạng thái 
Số HĐ 
NA-027146THLĐã bán8332
NA-027246CMT8Bình thường 
NA-027346CMT8Bình thường 
NA-027446CMT8Bình thường 
NA-027547CMT8Bình thường 
NA-027648CMT8Bình thường 
NA-027748CMT8Bình thường 
NA-027848CMT8Bình thường 
NA-027948CMT8Bình thường 
NA-0271048THLBình thường30323
NA-0271148THLBình thường 
NA-0271248THLBình thường 
NA-0271348NVLBình thường 
NA-0271448NVLBình thường 
NA-0271548NVLBình thường 
NA-0271650THLBình thường 
NA-0271750THLBình thường 
NA-0271850CMT8Bình thường 
NA-0271950CMT8Bình thường 
NA-0272050CMT8Bình thường 
NA-0272150CMT8Bình thường 
NA-0272250CMT8Bình thường 
NA-0272350NVLBình thường 
NA-0272451CMT8Bình thường 
NA-0272552CMT8Bình thường 
NA-0272652CMT8Bình thường 
NA-0272752CMT8Bình thường 
NA-0272852NVLBình thường 
NA-0272954CMT8Bình thường30237
NA-0273055CMT8Bình thường30237
NA-0273155CMT8Bình thường30237
NA-0273255CMT8Đã bán26478
NA-0273355THLBình thường 
NA-0273446NVLBình thường 
NA-0273547CMT8Bình thường 
NA-0273650NVLBình thường 
NA-0273751CMT8Bình thường