STT 
Size 
CN 
Trạng thái 
Số HĐ 
NA-026147THLBình thường 
NA-026248CMT8Bình thường 
NA-026348CMT8Bình thường 
NA-026448CMT8Bình thường 
NA-026550CMT8Bình thường 
NA-026648THLBình thường 
NA-026748THLBị mất 
NA-026848THLBị mất 
NA-026950THLBình thường 
NA-0261050NVLBị mất 
NA-0261150CMT8Bình thường 
NA-0261250CMT8Đã bán26478
NA-0261345CMT8Đã bán8608
NA-0261446THLBình thường 
NA-0261546NVLBình thường 
NA-0261646CMT8Bình thường 
NA-0261746CMT8Bình thường 
NA-0261847NVLĐã bán23876
NA-0261947CMT8Bình thường 
NA-0262047CMT8Bình thường 
NA-0262147CMT8Bình thường 
NA-0262248NVLBình thường 
NA-0262348NVLBình thường 
NA-0262448NVLBình thường 
NA-0262549THLBình thường 
NA-0262649NVLBình thường 
NA-0262749CMT8Bình thường 
NA-0262850CMT8Bình thường 
NA-0262950CMT8Bình thường 
NA-0263048THLBình thường 
NA-0263148NVLBình thường 
NA-0263228NVLBị mất 
NA-0263350CMT8Bình thường 
NA-0263447CMT8Bình thường 
NA-0263548CMT8Bình thường