STT 
Size 
CN 
Trạng thái 
Số HĐ 
NA-025146NVLBình thường 
NA-025246CMT8Bình thường 
NA-025346CMT8Bình thường 
NA-025446THLĐã bán25604
NA-025548THLBình thường 
NA-025650THLBình thường 
NA-025750CMT8Bình thường 
NA-025850NVLBình thường 
NA-025952CMT8Bình thường 
NA-0251053THLBình thường 
NA-0251153CMT8Bình thường 
NA-0251259CMT8Đã bán26478
NA-0251354CMT8Đã bán 
NA-0251454THLĐã bán 
NA-0251555NVLBình thường 
NA-0251648NVLBị mất 
NA-0251750THLBình thường 
NA-0251853THLBình thường 
NA-0251952NVLBình thường 
NA-0252053NVLBình thường 
NA-0252154NVLBình thường 
NA-0252260THLBình thường 
NA-0252352NVLĐã bán 
NA-0252450CMT8Bình thường