STT 
Size 
CN 
Trạng thái 
Số HĐ 
NA-024145CMT8Bình thường 
NA-024246THLBình thường 
NA-024346NVLBình thường 
NA-024446CMT8Bình thường 
NA-024546CMT8Bình thường 
NA-024647THLBình thường 
NA-024748THLBình thường 
NA-024848THLBình thường 
NA-024948NVLBình thường 
NA-0241048CMT8Bình thường 
NA-0241148CMT8Bình thường 
NA-0241249THLBình thường 
NA-0241349NVLBình thường 
NA-0241449CMT8Bình thường 
NA-0241550NVLBình thường 
NA-0241650CMT8Bình thường 
NA-0241750CMT8Bình thường 
NA-0241850CMT8Bị mất 
NA-0241950CMT8Bình thường 
NA-0242051CMT8Bình thường 
NA-0242151CMT8Bình thường 
NA-0242251CMT8Bình thường 
NA-0242352NVLĐã bán30091
NA-0242452NVLBình thường 
NA-0242552CMT8Bình thường 
NA-0242652CMT8Đã bán1333
NA-0242752CMT8Bình thường 
NA-0242853CMT8Bình thường 
NA-0242954NVLBình thường 
NA-0243054CMT8Bình thường 
NA-0243155NVLBình thường 
NA-0243255CMT8Đã bán26478
NA-0243350THLBình thường30323
NA-0243452THLBình thường 
NA-0243552CMT8Bị rách - hỏng 
NA-0243655THLBình thường 
NA-0243752CMT8Bình thường 
NA-0243852CMT8Bình thường 
NA-0243952CMT8Bình thường 
NA-0244048CMT8Bình thường