STT 
Size 
CN 
Trạng thái 
Số HĐ 
NA-021143CMT8Bình thường 
NA-021244CMT8Bình thường 
NA-021345CMT8Bình thường 
NA-021445CMT8Bình thường 
NA-021545CMT8Bình thường 
NA-021646CMT8Bình thường 
NA-021746CMT8Bình thường 
NA-021846CMT8Bình thường 
NA-021946THLBình thường30376
NA-0211047THLBình thường30376
NA-0211147NVLBình thường 
NA-0211248CMT8Bình thường 
NA-0211348CMT8Bình thường 
NA-0211448CMT8Bình thường 
NA-0211548CMT8Đã bán5187
NA-0211648CMT8Bình thường 
NA-0211750CMT8Bình thường 
NA-0211850CMT8Bị mất 
NA-0211952CMT8Bình thường 
NA-0212052THLBình thường 
NA-0212153CMT8Bình thường 
NA-0212253NVLBình thường 
NA-0212355THLBình thường 
NA-0212465NVLBình thường 
NA-0212565CMT8Bị mất 
NA-0212668CMT8Bình thường 
NA-0212745NVLBình thường 
NA-0212846THLBình thường30376
NA-0212948THLBình thường30376
NA-0213050THLBình thường 
NA-0213150CMT8Bình thường 
NA-0213260CMT8Đã bán12894
NA-0213346NVLBình thường 
NA-0213448NVLBình thường 
NA-0213550NVLBình thường 
NA-0213651CMT8Bình thường 
NA-0213766CMT8Bình thường 
NA-0213850THLBình thường 
NA-0213952CMT8Bình thường 
NA-0214065CMT8Bình thường