STT 
Size 
CN 
Trạng thái 
Số HĐ 
NA-010146NVLBình thường 
NA-010246THLBình thường 
NA-010347CMT8Bình thường 
NA-010447CMT8Bình thường 
NA-010547THLBình thường 
NA-010647NVLBình thường 
NA-010748THLBình thường 
NA-010848CMT8Bình thường 
NA-010948CMT8Bình thường 
NA-0101048CMT8Bình thường 
NA-0101148THLBình thường 
NA-0101248NVLBình thường 
NA-0101349NVLBình thường 
NA-0101449THLBình thường 
NA-0101549CMT8Bình thường 
NA-0101650NVLBình thường 
NA-0101750CMT8Bình thường 
NA-0101855THLBình thường 
NA-0101951NVLBị mất 
NA-0102054THLBị mất 
NA-0102146NVLBị mất 
NA-0102251CMT8Bình thường 
NA-0102354THLBình thường