STT 
Size 
CN 
Trạng thái 
Số HĐ 
NA-008146NVLBình thường 
NA-008246THLBình thường 
NA-008346THLBình thường 
NA-008446CMT8Bình thường 
NA-008547NVLBình thường 
NA-008647THLBình thường 
NA-008748NVLBình thường 
NA-008848NVLBình thường 
NA-008948THLBình thường 
NA-0081048THLBình thường 
NA-0081148CMT8Bình thường 
NA-0081250NVLBình thường 
NA-0081350NVLBình thường 
NA-0081450THLBình thường30395
NA-0081550CMT8Bình thường 
NA-0081654CMT8Bình thường 
NA-0081756CMT8Bình thường 
NA-0081853NVLBị mất 
NA-0081953CMT8Bị mất 
NA-0082054THLBị mất 
NA-0082148CMT8Bình thường 
NA-0082249CMT8Bình thường 
NA-0082346CMT8Bình thường 
NA-0082447CMT8Bình thường 
NA-0082547CMT8Bình thường 
NA-0082647CMT8Bình thường 
NA-0082747CMT8Bình thường 
NA-0082846CMT8Bình thường 
NA-0082948CMT8Đã bán20037