STT 
Size 
CN 
Trạng thái 
Số HĐ 
NA-001144NVLBình thường 
NA-001244CMT8Đã bán9000
NA-001345CMT8Bình thường 
NA-001445CMT8Bình thường 
NA-001546THLĐã bán22757
NA-001646NVLBình thường 
NA-001746CMT8Bình thường 
NA-001848CMT8Bình thường 
NA-001947THLBình thường30395
NA-0011047NVLBình thường 
NA-0011147CMT8Bình thường 
NA-0011248CMT8Đã bán10180
NA-0011348CMT8Đã bán12307
NA-0011448CMT8Bình thường 
NA-0011548CMT8Bình thường 
NA-0011649CMT8Bình thường 
NA-0011749CMT8Bình thường 
NA-0011849THLĐã bán5990
NA-0011950CMT8Bình thường 
NA-0012050CMT8Bình thường 
NA-0012150CMT8Bình thường 
NA-0012251THLBình thường 
NA-0012354CMT8Bình thường 
NA-0012454NVLBình thường 
NA-0012554THLBình thường30395
NA-0012655THLĐã bán21483
NA-0012755CMT8Bình thường 
NA-0012856THLBình thường 
NA-0012957CMT8Đã bán11110
NA-0013057NVLBình thường 
NA-0013158THLBị mất 
NA-0013258CMT8Đã bán13027
NA-0013361NVLBình thường 
NA-0013463CMT8Bình thường 
NA-0013564CMT8Đã bán10055
NA-0013665CMT8Bình thường 
NA-0013745THLBị mất 
NA-0013845THLBình thường 
NA-0013948THLBình thường 
NA-0014048NVLBình thường 
NA-0014150THLBình thường 
NA-0014250THLBình thường 
NA-0014360THLĐã bán5908
NA-0014460THLBình thường 
NA-0014549CMT8Bình thường 
NA-0014650NVLBình thường 
NA-0014750NVLBình thường 
NA-0014850NVLBình thường 
NA-0014951NVLBình thường 
NA-0015051CMT8Bình thường 
NA-0015151CMT8Bình thường 
NA-0015251CMT8Đã bán10696
NA-0015352CMT8Đã bán5578
NA-0015452CMT8Đã bán534
NA-0015555NVLBình thường 
NA-0016044THLBị mất