STT 
Size 
CN 
Trạng thái 
Số HĐ 
CT-473136CMT8Bình thường 
CT-473235THLBình thường 
CT-473336CMT8Bình thường 
CT-473437CMT8Bình thường 
CT-473537CMT8Bình thường 
CT-473637CMT8Bình thường 
CT-473735THLBình thường 
CT-473837CMT8Bình thường 
CT-473936THLBình thường 
CT-4731035NVLBình thường 
CT-4731132THLBình thường 
CT-4731237THLBình thường 
CT-4731337CMT8Đã bán23920
CT-4731432THLBình thường 
CT-4731532NVLBình thường 
CT-4731637THLBình thường 
CT-4731737CMT8Bình thường 
CT-4731837NVLBình thường 
CT-4731937CMT8Bình thường