STT 
Size 
CN 
Trạng thái 
Số HĐ 
CT-469132CMT8Bình thường 
CT-469233THLBình thường 
CT-469333CMT8Bình thường 
CT-469434NVLBình thường 
CT-469534CMT8Đã bán25091
CT-469634CMT8Đã bán30563
CT-469734CMT8Bình thường 
CT-469834CMT8Bình thường 
CT-469934CMT8Bình thường 
CT-4691036CMT8Bình thường 
CT-4691136CMT8Bình thường 
CT-4691236CMT8Bình thường 
CT-4691336CMT8Bình thường 
CT-4691436CMT8Bình thường 
CT-4691537THLBình thường 
CT-4691638CMT8Bình thường 
CT-4691738NVLBình thường 
CT-4691838CMT8Bình thường 
CT-4691938CMT8Bình thường 
CT-4692035CMT8Bình thường 
CT-4692135CMT8Bình thường 
CT-4692243THLBình thường30279
CT-4692342NVLBình thường 
CT-4692435THLBình thường 
CT-4692535THLBình thường 
CT-4692644CMT8Bình thường 
CT-4692742THLBình thường30279
CT-4692833NVLBình thường