STT 
Size 
CN 
Trạng thái 
Số HĐ 
CT-466132NVLBình thường 
CT-466233NVLBình thường 
CT-466334NVLBình thường 
CT-466434NVLBình thường 
CT-466536NVLBình thường 
CT-466636NVLBình thường 
CT-466737NVLBình thường 
CT-466837NVLBình thường 
CT-466938NVLBình thường 
CT-4661040NVLBình thường 
CT-4661142NVLBình thường 
CT-4661233THLBình thường 
CT-4661334THLĐã bán19922
CT-4661434THLBình thường 
CT-4661534THLBình thường 
CT-4661634THLBình thường 
CT-4661736THLBình thường30084
CT-4661836THLBình thường 
CT-4661937THLBình thường 
CT-4662037THLBình thường 
CT-4662140THLBình thường 
CT-4662242THLBình thường