STT 
Size 
CN 
Trạng thái 
Số HĐ 
CT-465134CMT8Bình thường 
CT-465234CMT8Bình thường 
CT-465334CMT8Bình thường 
CT-465435CMT8Bình thường 
CT-465535CMT8Bình thường 
CT-465636CMT8Bình thường 
CT-465736CMT8Bình thường 
CT-465836CMT8Bình thường 
CT-465936CMT8Bình thường 
CT-4651036CMT8Bình thường 
CT-4651134NVLBình thường 
CT-4651235NVLBình thường 
CT-4651336NVLBình thường 
CT-4651436NVLBình thường 
CT-4651534THLBình thường 
CT-4651635THLBình thường 
CT-4651735THLBình thường 
CT-4651836THLBình thường