STT 
Size 
CN 
Trạng thái 
Số HĐ 
CT-463134CMT8Bình thường 
CT-463234CMT8Bình thường 
CT-463335CMT8Bình thường 
CT-463435CMT8Bình thường 
CT-463535CMT8Bình thường 
CT-463635CMT8Bình thường 
CT-463736CMT8Bình thường 
CT-463836CMT8Bình thường 
CT-463936CMT8Bình thường 
CT-4631036CMT8Bình thường 
CT-4631134NVLBình thường 
CT-4631235NVLBình thường 
CT-4631335NVLĐã bán23203
CT-4631436NVLBình thường 
CT-4631534THLBình thường 
CT-4631635THLBình thường 
CT-4631735THLBình thường 
CT-4631836THLBình thường