STT 
Size 
CN 
Trạng thái 
Số HĐ 
CT-400133CMT8Bình thường 
CT-400233THLBình thường 
CT-400333NVLBình thường 
CT-400434CMT8Bình thường 
CT-400534CMT8Bình thường 
CT-400634CMT8Bình thường 
CT-400734THLBình thường 
CT-400834THLBị mất 
CT-400934NVLBình thường 
CT-4001034NVLBình thường 
CT-4001135CMT8Bình thường 
CT-4001235CMT8Bình thường 
CT-4001335THLBình thường 
CT-4001435THLBình thường 
CT-4001535NVLBình thường 
CT-4001635NVLBình thường 
CT-4001736CMT8Bình thường 
CT-4001836CMT8Bình thường 
CT-4001936CMT8Bình thường 
CT-4002036CMT8Bình thường 
CT-4002136THLBình thường 
CT-4002236NVLBình thường 
CT-4002337CMT8Bình thường 
CT-4002437CMT8Đã bán24483
CT-4002537CMT8Bình thường 
CT-4002637THLBình thường 
CT-4002737NVLBình thường 
CT-4002840CMT8Bình thường30488
CT-4002940THLBình thường 
CT-4003040NVLBình thường 
CT-4003142CMT8Bình thường