STT 
Size 
CN 
Trạng thái 
Số HĐ 
CT-021133NVLBình thường 
CT-021233THLĐã bán6063
CT-021333THLBình thường 
CT-021433CMT8Bình thường 
CT-021534NVLBình thường 
CT-021634NVLBình thường 
CT-021734NVLBình thường 
CT-021834THLBình thường 
CT-021934THLBình thường 
CT-0211034CMT8Bình thường 
CT-0211134CMT8Bình thường 
CT-0211235NVLBình thường 
CT-0211335THLBình thường 
CT-0211435CMT8Bình thường 
CT-0211536NVLBình thường 
CT-0211636CMT8Bình thường 
CT-0211737NVLBình thường 
CT-0211837THLBình thường 
CT-0211938THLBình thường 
CT-0212033CMT8Bình thường 
CT-0212137CMT8Bình thường 
CT-0212231CMT8Bình thường 
CT-0212333CMT8Bình thường 
CT-0212433CMT8Bình thường 
CT-0212534CMT8Bình thường 
CT-0212634CMT8Bình thường 
CT-0212734CMT8Bình thường 
CT-0212835CMT8Bình thường 
CT-0212935CMT8Bình thường 
CT-0213035CMT8Bình thường 
CT-0213135CMT8Bình thường 
CT-0213235CMT8Bình thường 
CT-0213335CMT8Bình thường 
CT-0213436CMT8Bình thường