STT 
Size 
CN 
Trạng thái 
Số HĐ 
CT-016132THLBình thường 
CT-016232NVLBình thường 
CT-016332CMT8Bình thường 
CT-016434THLBình thường 
CT-016534THLBình thường 
CT-016634NVLBình thường 
CT-016734NVLBình thường 
CT-016834CMT8Bình thường 
CT-016934CMT8Bình thường 
CT-0161035NVLBình thường 
CT-0161135NVLBình thường 
CT-0161235CMT8Bình thường 
CT-0161335CMT8Bình thường 
CT-0161436THLBình thường 
CT-0161536THLBình thường 
CT-0161636NVLBình thường 
CT-0161736CMT8Bình thường 
CT-0161837THLBình thường 
CT-0161937NVLBình thường 
CT-0162037CMT8Đã bán19036
CT-0162137CMT8Bình thường 
CT-0162238CMT8Bình thường 
CT-0162338NVLĐã bán8705
CT-0162432THLBình thường 
CT-0162535THLBình thường