STT 
Size 
CN 
Trạng thái 
Số HĐ 
CD-192135CMT8Bình thường 
CD-192237CMT8Đã bán11940
CD-192333NVLBình thường 
CD-192435NVLĐã bán7202
CD-192532CMT8Đã bán29440
CD-192637THLĐã bán19633