STT 
Size 
CN 
Trạng thái 
Số HĐ 
CD-121132CMT8Bình thường