STT 
Size 
CN 
Trạng thái 
Số HĐ 
CB-004132CMT8Bình thường 
CB-004232CMT8Bình thường 
CB-004334CMT8Bình thường30052
CB-004434CMT8Bình thường 
CB-004534CMT8Bình thường 
CB-004636CMT8Đã bán18353
CB-004736CMT8Đã bán23620
CB-004836CMT8Bình thường 
CB-004938CMT8Đã bán17789
CB-0041038CMT8Bình thường29872
CB-0041140CMT8Đã bán15813
CB-0041242CMT8Bình thường30029
CB-0041332NVLBình thường 
CB-0041434NVLBình thường 
CB-0041534NVLBình thường 
CB-0041636NVLBình thường 
CB-0041736NVLBình thường 
CB-0041838NVLĐã bán18857
CB-0041932THLBình thường 
CB-0042034THLĐã bán18972
CB-0042134THLBình thường 
CB-0042236THLĐã bán26406
CB-0042336THLBình thường 
CB-0042438THLBình thường30029
CB-0042540THLBình thường 
CB-0042635THLBình thường 
CB-0042733CMT8Bình thường 
CB-0042833CMT8Bình thường