STT 
Size 
CN 
Trạng thái 
Số HĐ 
CB-003132CMT8Bình thường 
CB-003232CMT8Bình thường 
CB-003334CMT8Bình thường 
CB-003434CMT8Bị mất 
CB-003534CMT8Bình thường 
CB-003636CMT8Đã bán15151
CB-003736CMT8Bình thường 
CB-003836CMT8Đã bán16172
CB-003938CMT8Đã bán16209
CB-0031038CMT8Bình thường 
CB-0031140CMT8Đã bán16459
CB-0031242CMT8Đã bán17353
CB-0031332NVLBình thường 
CB-0031434NVLBình thường 
CB-0031534NVLBình thường27088
CB-0031636NVLBình thường 
CB-0031736NVLBình thường 
CB-0031838NVLBình thường 
CB-0031932THLBình thường 
CB-0032034THLBình thường 
CB-0032134THLBình thường 
CB-0032236THLĐã bán15844
CB-0032336THLBình thường 
CB-0032438THLBị mất 
CB-0032540THLĐã bán16031
CB-0032633CMT8Đã bán25794