STT 
Size 
CN 
Trạng thái 
Số HĐ 
CB-002132CMT8Bình thường29974
CB-002232CMT8Bình thường 
CB-002334CMT8Bình thường 
CB-002434CMT8Bình thường 
CB-002534CMT8Đã bán19400
CB-002636CMT8Đã bán16307
CB-002736CMT8Bị mất 
CB-002836CMT8Bình thường 
CB-002938CMT8Bình thường 
CB-0021038CMT8Bình thường 
CB-0021140CMT8Bình thường30002
CB-0021242THLBình thường 
CB-0021332NVLBình thường30068
CB-0021434NVLĐã bán15629
CB-0021534NVLBình thường29836
CB-0021636NVLBình thường 
CB-0021736NVLBình thường 
CB-0021838NVLBình thường 
CB-0021932THLBình thường 
CB-0022034THLĐã bán21562
CB-0022134THLBình thường29836
CB-0022236THLBình thường 
CB-0022336THLBình thường30029
CB-0022438THLĐã bán20072
CB-0022540THLĐã bán15205
CB-0022636THLBình thường 
CB-0022736NVLBình thường29836
CB-0022832CMT8Bình thường29836
CB-0022936THLBình thường29836