STT 
Size 
CN 
Trạng thái 
Số HĐ 
CB-001132CMT8Bình thường 
CB-001232CMT8Bình thường29855
CB-001334CMT8Bình thường 
CB-001434CMT8Bình thường 
CB-001534CMT8Bình thường 
CB-001636CMT8Bình thường 
CB-001736CMT8Bình thường 
CB-001836CMT8Bình thường 
CB-001938CMT8Bình thường 
CB-0011038CMT8Bình thường 
CB-0011140CMT8Bị mất 
CB-0011242CMT8Đã bán23463
CB-0011332NVLBình thường 
CB-0011434NVLĐã bán27068
CB-0011534NVLBình thường 
CB-0011636NVLBình thường 
CB-0011736NVLĐã bán18809
CB-0011838NVLBình thường29774
CB-0011932THLBình thường 
CB-0012034THLBình thường 
CB-0012134THLBình thường 
CB-0012236THLBình thường 
CB-0012336THLBình thường 
CB-0012438THLBình thường 
CB-0012540THLBình thường 
CB-0012637THLBị mất