STT 
Size 
CN 
Trạng thái 
Số HĐ 
BQ-175138THLBình thường 
BQ-175238CMT8Bình thường 
BQ-175332CMT8Bình thường 
BQ-175432CMT8Bình thường 
BQ-175532THLĐã bán28675
BQ-175632THLBình thường 
BQ-175732NVLĐã bán28387
BQ-175834CMT8Bình thường 
BQ-175934CMT8Bình thường 
BQ-1751034CMT8Bình thường 
BQ-1751134THLBình thường 
BQ-1751234THLBình thường 
BQ-1751334THLBình thường 
BQ-1751434NVLBình thường 
BQ-1751534NVLBình thường 
BQ-1751634NVLBình thường 
BQ-1751736CMT8Đã bán29711
BQ-1751836CMT8Bình thường 
BQ-1751936THLBình thường 
BQ-1752036THLBình thường 
BQ-1752136NVLBình thường 
BQ-1752240NVLBình thường 
BQ-1752342THLBình thường 
BQ-1752444CMT8Bình thường 
BQ-1752534CMT8Bình thường 
BQ-1752634CMT8Bình thường 
BQ-1752734CMT8Bình thường