STT 
Size 
CN 
Trạng thái 
Số HĐ 
BQ-171132CMT8Bình thường 
BQ-171234CMT8Bình thường 
BQ-171334CMT8Bình thường 
BQ-171436CMT8Bình thường 
BQ-171536CMT8Bình thường29693
BQ-171638CMT8Bình thường 
BQ-171740CMT8Bình thường 
BQ-171844CMT8Bình thường 
BQ-171932NVLBình thường 
BQ-1711034NVLBình thường 
BQ-1711134NVLBình thường 
BQ-1711236NVLBình thường 
BQ-1711338NVLBình thường 
BQ-1711442NVLBình thường 
BQ-1711532THLBình thường 
BQ-1711634THLBình thường 
BQ-1711734THLBình thường 
BQ-1711836THLBình thường 
BQ-1711936THLBình thường 
BQ-1712038THLBình thường 
BQ-1712140THLBình thường