STT 
Size 
CN 
Trạng thái 
Số HĐ 
BQ-168134CMT8Bình thường 
BQ-168236CMT8Bình thường 
BQ-168336CMT8Bình thường 
BQ-168438CMT8Bình thường 
BQ-168540CMT8Bị mất 
BQ-168644CMT8Bình thường 
BQ-168734NVLBình thường 
BQ-168834NVLBình thường 
BQ-168936NVLBình thường 
BQ-1681036NVLBình thường 
BQ-1681138NVLBình thường 
BQ-1681240NVLBình thường 
BQ-1681334THLBình thường 
BQ-1681434THLĐã bán14852
BQ-1681536THLBình thường 
BQ-1681636THLBình thường 
BQ-1681738THLBình thường 
BQ-1681842THLBình thường