STT 
Size 
CN 
Trạng thái 
Số HĐ 
BQ-167133CMT8Bình thường 
BQ-167235CMT8Bình thường 
BQ-167336CMT8Bình thường 
BQ-167437CMT8Bình thường 
BQ-167538CMT8Bình thường 
BQ-167639CMT8Đã bán23723
BQ-167741CMT8Bình thường 
BQ-167845CMT8Đã bán18337
BQ-167935NVLBình thường 
BQ-1671035NVLBình thường 
BQ-1671136NVLBình thường 
BQ-1671237NVLBình thường 
BQ-1671337NVLBình thường 
BQ-1671439NVLBình thường 
BQ-1671541NVLBình thường 
BQ-1671634THLBình thường 
BQ-1671735THLBình thường 
BQ-1671835THLBình thường 
BQ-1671937THLBình thường 
BQ-1672037THLBình thường 
BQ-1672139THLBình thường 
BQ-1672243THLBình thường