STT 
Size 
CN 
Trạng thái 
Số HĐ 
BQ-166133CMT8Bình thường 
BQ-166235CMT8Bình thường 
BQ-166336CMT8Bình thường 
BQ-166437CMT8Bình thường 
BQ-166537CMT8Đã bán24905
BQ-166638CMT8Bình thường 
BQ-166740CMT8Bình thường 
BQ-166844CMT8Bình thường 
BQ-166934NVLBình thường 
BQ-1661036NVLBình thường 
BQ-1661136NVLBình thường 
BQ-1661237NVLBình thường 
BQ-1661339NVLBình thường 
BQ-1661441NVLBình thường 
BQ-1661537NVLBình thường 
BQ-1661634THLBình thường 
BQ-1661735THLBình thường 
BQ-1661836THLBình thường 
BQ-1661937THLBình thường 
BQ-1662038THLBình thường 
BQ-1662140THLBình thường 
BQ-1662242THLBình thường