STT 
Size 
CN 
Trạng thái 
Số HĐ 
BQ-165132CMT8Bình thường 
BQ-165233CMT8Bình thường 
BQ-165334CMT8Bình thường 
BQ-165435CMT8Bình thường 
BQ-165535CMT8Bình thường 
BQ-165638CMT8Bình thường 
BQ-165743CMT8Bình thường 
BQ-165834CMT8Bình thường 
BQ-165931NVLBình thường 
BQ-1651033NVLBình thường 
BQ-1651134NVLBình thường 
BQ-1651235NVLBình thường 
BQ-1651336NVLBình thường 
BQ-1651439NVLBình thường 
BQ-1651531THLBình thường 
BQ-1651633THLBình thường 
BQ-1651734THLBình thường 
BQ-1651834THLBình thường 
BQ-1651935THLBình thường 
BQ-1652038THLBình thường 
BQ-1652140THLBình thường