STT 
Size 
CN 
Trạng thái 
Số HĐ 
BQ-164132NVLĐã bán12003
BQ-164234NVLĐã bán22218
BQ-164336NVLBình thường 
BQ-164433NVLĐã bán15273
BQ-164533NVLBình thường 
BQ-164634NVLBình thường 
BQ-164734NVLĐã bán12154
BQ-164836NVLBình thường 
BQ-164937NVLĐã bán11403
BQ-1641038NVLBình thường 
BQ-1641132THLĐã bán13160
BQ-1641234THLĐã bán12803
BQ-1641336THLĐã bán13212
BQ-1641433THLBình thường 
BQ-1641533THLBị mất 
BQ-1641634THLBình thường 
BQ-1641734THLBình thường 
BQ-1641837THLBị rách - hỏng21518
BQ-1641937THLBình thường 
BQ-1642039THLBình thường 
BQ-1642134CMT8Bình thường 
BQ-1642234CMT8Đã bán12375
BQ-1642334CMT8Đã bán13454
BQ-1642437CMT8Đã bán12007
BQ-1642538CMT8Đã bán12007
BQ-1642640CMT8Đã bán12375
BQ-1642733CMT8Bình thường 
BQ-1642833CMT8Đã bán11808
BQ-1642933CMT8Bình thường 
BQ-1643034CMT8Đã bán22405
BQ-1643134CMT8Đã bán25974
BQ-1643234CMT8Bình thường 
BQ-1643335CMT8Bình thường 
BQ-1643437CMT8Bình thường 
BQ-1643537CMT8Bình thường 
BQ-1643638CMT8Bình thường 
BQ-1643741CMT8Bình thường 
BQ-1643842CMT8Bình thường