STT 
Size 
CN 
Trạng thái 
Số HĐ 
BQ-151133CMT8Bình thường 
BQ-151233CMT8Bình thường 
BQ-151334CMT8Bình thường 
BQ-151434CMT8Bình thường 
BQ-151535CMT8Bình thường 
BQ-151636CMT8Bình thường 
BQ-151736CMT8Bình thường 
BQ-151840CMT8Bình thường 
BQ-151933THLBình thường 
BQ-1511033THLBình thường 
BQ-1511134THLBình thường 
BQ-1511234THLBình thường 
BQ-1511334THLBình thường 
BQ-1511435THLBình thường 
BQ-1511536THLBình thường 
BQ-1511638THLBình thường 
BQ-1511733NVLBị rách - hỏng 
BQ-1511836NVLBình thường