STT 
Size 
CN 
Trạng thái 
Số HĐ 
BQ-150133CMT8Bình thường 
BQ-150234CMT8Bình thường 
BQ-150334CMT8Bình thường 
BQ-150435CMT8Bình thường 
BQ-150535CMT8Bình thường 
BQ-150636CMT8Bình thường 
BQ-150736CMT8Đã bán9612
BQ-150833THLBình thường 
BQ-150933THLBình thường 
BQ-1501034THLBình thường 
BQ-1501134THLBình thường 
BQ-1501235THLBình thường 
BQ-1501335THLBình thường 
BQ-1501436THLBình thường 
BQ-1501533NVLBình thường 
BQ-1501636NVLBình thường 
BQ-1501734NVLBình thường 
BQ-1501834NVLBình thường 
BQ-1501936NVLĐã bán22755