STT 
Size 
CN 
Trạng thái 
Số HĐ 
BQ-149133CMT8Bình thường 
BQ-149234CMT8Bình thường 
BQ-149335CMT8Bình thường 
BQ-149435CMT8Bình thường 
BQ-149536CMT8Bình thường 
BQ-149638CMT8Bình thường 
BQ-149742CMT8Bình thường 
BQ-149833THLBình thường 
BQ-149934THLBình thường 
BQ-1491034THLBình thường 
BQ-1491135THLBình thường 
BQ-1491236THLBình thường 
BQ-1491338THLBình thường 
BQ-1491442THLBình thường 
BQ-1491533NVLBình thường 
BQ-1491633NVLBình thường 
BQ-1491734NVLĐã bán12747
BQ-1491835NVLBình thường 
BQ-1491936NVLBình thường 
BQ-1492036NVLBị mất 
BQ-1492135NVLĐã bán8203
BQ-1492237CMT8Bình thường 
BQ-1492338THLBình thường 
BQ-1492439CMT8Bình thường 
BQ-1492542CMT8Bình thường 
BQ-1492642THLBình thường