STT 
Size 
CN 
Trạng thái 
Số HĐ 
BQ-148134NVLBình thường 
BQ-148236NVLBình thường 
BQ-148335NVLBình thường 
BQ-148435NVLBình thường 
BQ-148534NVLBình thường 
BQ-148635NVLBình thường 
BQ-148736NVLBình thường 
BQ-148835THLBình thường 
BQ-148934THLBình thường 
BQ-1481034THLBình thường 
BQ-1481134THLBình thường 
BQ-1481234THLBình thường 
BQ-1481335THLBình thường 
BQ-1481434THLBình thường 
BQ-1481535THLBình thường 
BQ-1481635NVLBình thường