STT 
Size 
CN 
Trạng thái 
Số HĐ 
BQ-145136THLBình thường 
BQ-145236THLBình thường 
BQ-145335THLBình thường 
BQ-145435THLBình thường 
BQ-145534THLBình thường 
BQ-145634THLBình thường 
BQ-145734THLBình thường 
BQ-145834NVLBình thường 
BQ-145934NVLBình thường 
BQ-1451035NVLBình thường 
BQ-1451136NVLBình thường 
BQ-1451236NVLBình thường 
BQ-1451335NVLBình thường 
BQ-1451434NVLBình thường 
BQ-1451532THLBình thường 
BQ-1451632NVLBình thường 
BQ-1451733CMT8Bình thường 
BQ-1451833CMT8Bình thường 
BQ-1451933CMT8Bình thường 
BQ-1452034CMT8Bình thường 
BQ-1452134CMT8Bình thường 
BQ-1452234CMT8Bình thường 
BQ-1452334CMT8Bình thường 
BQ-1452434CMT8Bình thường